Prezentare companie

Cine suntem

S.C. Compania de Apă Olt S.A. este principalul operator al județului Olt în domeniul apă, canal, epurare.

S.C. Compania de Apã Olt S.A. opereazã în Municipiul Slatina și orașele: Drãgãnești-Olt, Scornicești, Piatra-Olt și Potcoava. Judeţul are o populație de: 470.709 locuitori (2008) și o suprafaţã de 498 km²:

  • Slatina – 78.815 locuitori și o reţea de apã de 126,085 km și canal 103,725 km
  • Drãgãnești-Olt – 12.195 locuitori și o reţea de apã și canal de 12,5 km
  • Scornicești – 12.679 locuitori și o reţea de apã și canal de 10 km
  • Piatra-Olt – 6.347 locuitori și o reţea de apã și canal de 4 km
  • Potcoava – 6.111 locuitori și o reţea de apã și canal de 5 km

Activitãţile principale sunt captarea, tratarea și distribuţia apei și colectarea și epurarea apelor uzate în Municipiul Slatina și cele 4 orașe: Scornicești, Drãgãnești-Olt, Piatra-Olt și Potcoava.

Apa este preluatã din surse subterane, puţuri de mare și medie adâncime 50-120m.

Pentru moment, operatorul regional deservește populația din 5 orașe, aceasta însumând un numãr de 116.147 locuitori.

Societatea furnizează serviciile specifice în regim continuu.

Pentru cã unul din obiectivele noastre este satisfacerea cât mai înaltã a necesitãţilor clienţilor noștri, trebuie sã ne adaptãm continuu cerinţelor și nevoilor tot mai mari ale acestora . Este nevoie de o perfecţionare continuã pentru a ne ridica la înalţimea așteptãrilor. Ne-am stabilit standarde înalte de competenţã și calitate și facem tot ce este necesar pentru a le îndeplini.

Suntem membri ai comunitãţilor pe care le deservim și participãm activ la acţiunile întreprinse de acestea. Ca orice cetãţean, ne dorim ca vecinii noștri sã împãrtãșeascã  gânduri bune faţã de noi.

Considerãm cã este important sã ne utilizãm resursele pentru a transforma comunitãţile din care facem parte în locuri mai bune și mai plãcute de trăi și muncã . Precum un bun cetãţean, respectãm mediul înconjurãtor; asigurãm sãnatatea și securitatea  angajaţilor noștri; respectãm opiniile tuturor celor interesaţi de noi .

Misiunea noastră

Sã oferim clienţilor noștri apã potabilã de o calitate foarte bunã, în  conformitate cu standardele Directivei 98/83/CE și colectarea și tratarea apelor uzate conform standardelor în vigoare, sã reducem întreruperile cauzate de intervenţiile la reţelele de apã și canalizare, sã asigurãm o comunicare și o informare a populaţiei printr-un departament specializat de relaţii cu publicul care sã conducã la îmbunãţãţirea imaginii companiei.

Sã folosim forţa de muncã calificatã corespunzãtor pentru optimizarea activitãţii, prin oferirea unor programe de specializare și perfecţionare continuã a cunoștinţelor din domeniu, folosirea unor mijloace de muncã performante și modernizarea programelor informatice, care sã conducã la îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã și la creșterea nivelului de salarizare, având la bazã aplicarea unui bun management și coordonarea eficientã a activitãţii instituţiei.

Sã asigurãm eficientizarea activitãţii la nivelul tuturor sediilor secundare, astfel încât acţionarii societãţii sã aibã garanţia serviciilor de apã și canalizare la un nivel ridicat de satisfacere a nevoilor clienţilor și un program de investiţii care sã asigure necesitãţile de dezvoltare a infrastructurii de apã și canalizare din fiecare localitate.

Garantarea pãstrãrii  și conservãrii unui mediu sãnãtos prin reducerea consumului de energie, folosirea biogazului din staţiile mari pentru producerea energiei electrice folositã în procesul de epurare, asigurarea unor parametri de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în emisar în limitele NTPA 011/2005 și reducerea riscului apariţiei incidentelor în reţeaua de canalizare.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt