Programe şi proiecte

Investiţii din surse externe

23.10.2020

Camera de presă

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA doreşte să contribuie la responsabilizarea populaţiei din judeţul Olt privind utilizarea şi gospodărirea resurselor de apă  Pentru a marca Ziua Mondială a Apei, sărbătorită anual, în data de 22 martie, SC COMPANIA DE APA...

Citeste tot
23.10.2020

Actualităţi, stadiul realizării

 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)      În cadrul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” ...

Citeste tot
23.10.2020

Componente

“Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)      Proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” cuprinde 13...

Citeste tot
23.10.2020

Beneficiari şi Parteneri

 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)      Beneficiari, Parteneri, Roluri şi Responsabilităţi în derularea Proiectului:   Ministerul Mediului și Pădurilor – Autoritatea de...

Citeste tot
23.10.2020

SPRIJIN

TITLUL PROIECTULUI: ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGATIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDETUL OLT, ÎN PERIOADA 2014-2020                Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor și condițiilor...

Citeste tot
23.10.2020

FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL OLT

Titlul proiectului este “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în judetul Olt, Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management efficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2. “Creșterea nivelului de colectare și epurare...

Citeste tot
23.10.2020

POIM-dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Olt în perioada 2014-2020

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”   Ca urmare a aprobării Cererii de Finanțare, depuse de către S.C. Compania de Apă Olt S.A.,  în cadrul apelului de proiecte conform Axei Prioritare 3-...

Citeste tot
23.10.2020

Descriere

”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)    Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea celei de a treia Priorităţi...

Citeste tot
Afișate de la 1 la 9 din 9 înregistrări
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt