Preturi si tarife

Politica de preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile furnizate se află in mică măsură sub controlul operatorului. Acestea sunt avizate de catre Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice  (ANRSC) şi aprobate prin hotărâri ale autorităţilor publice locale. Dacă avizul ANRSC este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, aprobarea de către autoritaţile publice locale se face ţinând cont de evoluţia preţurilor şi tarifelor din contractul de finanţare.

Stabilirea tarifelor cu care operează SC Compania de Apă Olt SA se face pe baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor din contractul de finanţare care se derulează in aria de operare. Potrivit acestui contract, tarifele in vigoare de la 01.04.2018 (pentru Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Piatra-Olt, Potcoava,Vitomiresti,Bals,Caracal,Corabia,Slatioara ,Valea Mare şi Slatina), sunt:

 

Localitatea

Apa potabila

 

Populaţie RON/mc

(fara TVA)

Rest utilizatori RON/mc

(fără TVA)

Slatina

   2,86

2,86

Drăgăneşti-Olt

   2,86

2,86

Scorniceşti

   2,86

2,86

Piatra-Olt

   2,86

2,86

Potcoava

   2,86

2,86

Vitomiresti

   2,86

2,86

Bals

   2,86

2,86
Caracal    2,86 2,86
Corabia    2,86 2,86
Slatioara    2,86 2,86
Valea Mare    2,86 2,86

 

Canal                                     

 

  RON (fara TVA)

Slatina

3.49

 

Drăgăneşti-Olt

3.49

 

Scorniceşti

 3.49

 

Piatra-Olt

 3.49

 

Potcoava

3.49

 

Vitomiresti 3.49
Bals 3.49  
Caracal 3.49  
Corabia 3.49  
Slatioara 3.49  
Valea Mare 3.49  

 

Tarife naţionale apă canal


 • Constanta: 9,66
 • Argeş: 8,51
 • Dâmbovita: 8,42
 • Vâlcea: 8,32
 • Buzău: 8,15
 • Călăraşi: 7,98
 • Suceava: 7,91
 • Ilfov: 7,65
 • Caras Severin: 7,54
 • Neamţ: 7,50
 • Albă : 7,46
 • Bistrita: 7,35
 • Mureş: 7,35
 • Botoşani: 7,35
 • Giurgiu: 7,32
 • Arad: 7,31
 • Satu Mare: 7,31
 • Olt : 7,27
 • Brăila: 7,26
 • Vrancea: 7,25
 • Hunedoara (Petroşani): 7,20
 • Prahova : 7,18
 • Sibiu : 7,13
 • Vaslui : 7,13
 • Hunedoara (Deva) : 7,13
 • Braşov: 7,11
 • Teleorman: 7,07
 • Maramureş: 7,07
 • Galaţi: 7,04
 • Covasna: 7,03
 • Cluj: 7,03
 • Tulcea: 7,02
 • Bacău: 6,84
 • Dolj: 6,79
 • lași: 6,72
 • Harghita Ilfov: 6,70
 • Voluntari: 6,65

 

Diferențele între tarifele practicate de companiile de apă și canalizare din ţară sunt justificate de criterii geografice, economice şi tehnologice.

Topografia terenului: Pentru zonele din judeţul Olt, consumul de energie pentru pomparea apei este mai mare, din cauza diferenţelor de nivel.

Distanţa faţă de sursa de apă: Unele oraşe au sursa de apă foarte aproape - chiar în oraş - altele o aduc de la distanţă, ceea ce duce la costuri crescute de energie.

Aria de operare: Reţelele întinse de distributie a apei au costuri mai mari de întreţinere (reţeaua de alimentare operată de Compania de Apă Olt se întinde în tot judeţul Olt şi are o lungime de 588 km).

Volumul de apă consumat: Consumul, respectiv vânzarea unor volume mai mari, permite practicarea unor tarife mai mici, prin amortizarea unor cheltuieli fixe.

Tehnologiile de : Normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne, dar costisitoare pentru tratare apei (incluzând  laboratoare performante). Compania de Apă Olt este, în prezent, una dintre companiile conforme cu normele impuse.

 

Va informam de asemenea ca TVA-ul la apa este 9% , iar la celelalte utilitati este de 19 % .

 

 

APA PLUVIALĂ/METEORICĂ

Serviciul de canalizare/epurare ape uzate şi meteorice este un serviciu de utilitate publică ce trebuie să asigure confortul unui număr cât mai mare de locuitori, dar care are şi un cost. Acest cost implică preluarea cheltuielilor.

Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

Apele meteorice (precipitaţiile) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare. Tarifarea acestui serviciu ţine cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare ci şi de faptul că împreună cu apele uzate trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.Ele constituie o mare problemă în zonele urbane deoarece de pe străzi ele se încarcă cu reziduuri petroliere şi de uleiuri, plumb de la combustibili, particule din abrazarea cauciucurilor şi discurilor de frână ale automobilelor etc. şi deci sunt suficient de poluate încât să afecteze reţeaua publică de canalizare şi să necesite epurare în staţia de epurare la fel ca celelalte ape uzate. Apa uzata, numita si "apa folosita" sau "apa de canalizare" are incarcatura microbiologica ce reprezinta un factor de risc pentru sanatatea umana. Ca urmare ea trebuie transformata prin epurare intr-o starea ce-i permite deversarea in orice emisar (rau, lac, mare, etc.) fara a prejudicia flora si fauna.Epurarea apelor uzate este procesul complex realizat cu echipamente de inalta performanta, bazat pe avizele, acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de catre autoritatile competente, potrivit reglementarilor legale din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului, astfel incat sa fie garantate atat protectia si conservarea mediului, cat si igiena si sanatatea populatiei.Tratarea apelor uzate si meteorice transportate prin sistemul de canalizare se face in Statiile de Epurare prin procedee mecanice si biologice, rezultand namol. La randul lui, namolul este tratat prin fermentare anaeroba si deshidratare dupa care este depus in depozitul ecologic propriu, pentru a fi folosit in agricultura.

O mare parte din tariful serviciului de preluare – epurare ape uzate şi meteorice pe care Dumneavoastră îl plătiţi pe facturi, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.

Conform Art. 201 (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, conform formulei :

Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K,  unde:

SC = suprafaţa totală construită;

SN = suprafaţa totală neconstruită;

C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe construite);

C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe neconstruite);

K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp).

 

 

 Datele furnizate de ANMH le gasiti mai jos : 

Constanta

9,66

Argeş

8,51

Dâmbovita

8,42

Vâlcea

8,32

Buzău

8,15

Călăraşi

7,98

Suceava

7,91

Ilfov

7,65

Caras Severin

7,54

Neamţ

*

7,50

Alba

7,46

Bistrita

*

7,35

Mureş

7,35

Botoşani

7,35

Giurgiu

7,32

Arad

7,31

Satu Mare

7,31

Olt

7,27

Brăila

7,26

Vrancea

7,25

Hunedoara (Petroşani)

7,20

Prahova

7,18

Sibiu

7,13

Vaslui

7,13

Hunedoara (Deva)

7,13

Braşov

7,11

Teleorman

7,07

Maramureş

7,07

Galaţi

7,04

Covasna

7,03

Cluj

7,03

Tulcea

7,02

Bacău

6,84

Dolj

6,79

lasi

6,72

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro